Innkalling Årsmøte 2016

Innkalling Årsmøte 2016 – Stavanger Svømme Club

Tid: Torsdag 17. Mars 2016 kl 19.00
Sted: Hanssons Minde

Agenda:
1. Godkjenning av fremmøtte representanter
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll
4. Årsmelding 2015
5. Regnskap 2015
6. Inkomne forslag
7. Fastsettelse kontingent 2016
8. Budsjett 2016
9. Valg
10. Utdeling av årsmedaljer, innsatspokal og bestemannspremier
11. Nye lover for Stavanger Svømme Club

Forslag til årsmøtet kan leveres til styret innen 3/3-16, evt. på email til leder@stavangersvommeclub.no

Minner om at de som ønsker å avgi sin stemme på årsmøte må være betalende medlem og over 15 år. Svømmere over 15 år er automatisk medlemmer. Deltakere over 15 år som deltar på svømmekurs er også fullverdige medlemmer. Andre som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift på 150 kroner innen 17. februar 2016. Dette kan gjøres ved å melde seg inn som passiv medlem på denne linken: http://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=40281

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, og ønsker vel møtt.

Stavanger 12/1-2016
For SSC
Styret

aarsmote

Arkiv