Hipp, Hipp, Hurra for 17. mai!

Gratulerer med dagen alle sammen!!

I dag feirer vi nasjonens grunnlovsdag – vårt demokrati, vår selvstendighet og våre rettigheter – vi hedrer dem som gav oss vår frihet. Dagen i dag vil for alltid gå inn i historiebøkene. Det er den dagen vi alle opplevde et annerledes Norge. Etter to måneder med restriksjoner på vårt hverdagsliv opplever vi nå en glede med gradvis gjenåpning av samfunnet. I en periode med mye alenegang har det vært gledelig å kunne invitere klubbens svømmere til fysisk aktivitet og fellesskap. I den anledning takker vi alle for deres tålmodighet og støtte i en utfordrende tid. Restriksjoner vil fortsatt være en del av vår hverdag, og selv om vi må holde avstand står vi i dag sammen i feiringen av Norge i rødt, hvitt og blått!

«Vårt hjerte vet, vårt øye ser, hvor godt og vakkert Norge er» Henrik Wergeland

Vi gleder oss stort til å få lov til å gå i tog igjen neste år! Bildet over er fra 17. mai 2019.

En liten update på hva som skjer:

Svømmehaller og skolebasseng
Nasjonale myndigheter har 7. mai gitt tillatelse til åpning av svømmehaller fra og med 1. juni for organisert trening inkludert skolesvømming. I hvilken grad og på hvilket tidspunkt den enkelte anleggseier (her: Stavanger kommune) vil åpne sine svømmeanlegg er under avklaring. Foreløpig er det ikke tiltatt å bruke dusjer og garderober i anleggene, så dusjing før/etter aktivitet må skje hjemme inntil annet er bestemt. Vi vil komme ut med nærmere informasjon så snart nødvendige avklaringer foreligger.

Svømmetrening/-stevner/-leirer og -opplæring
Nasjonale myndigheter har 7. mai gitt tillatelse til å avholde idrettsarrangementer med inntil 50 personer, og inntil 200 personer f.o.m. 15. juni, så lenge regel om 1 meters avstand kan overholdes. Med det som bakgrunn har klubben søkt Stavanger kommune om å kunne avholde et 2-dagers sommerstevne på Gamlingen 20.-21. juni. Søknad er under behandling.

Når det gjelder organisert treningsaktivitet kan man per d.d. samle grupper á 20 personer, men hvor alle må holde minst 1 meters avstand. Personer som er syke må holde seg hjemme og det er viktig med god hånd- og hostehygiene.

Hvilke smittevernråd som vil være gjeldende for svømming og i hvilken grad kommunale svømmehaller, dusjer og garderober vil bli åpnet, vil vi komme nærmere tilbake til i god tid før 1. juni.

Terminliste 2020/2021
Hvordan kommende sesong 2020/2021 blir seende ut når det gjelder terminliste er usikkert da vi på nåværende tidspunkt ikke vet i hvilken grad svømmehaller vil være åpne, herunder garderober og dusjer. En annen faktor som gjør seg gjeldende er nasjonale myndigheters reiseråd når det gjelder fritidsreiser, noe som kan gi restriksjoner på klubbens reiseaktivitet. Nærmere informasjon vil bli gitt så snart nødvendige avklaringer foreligger.

Styret

ssk folketoget 17 mai 2019 2

Arkiv