Åge Olsen slutter som daglig leder i Stavanger Svømmeklubb

Styret i Stavanger Svømmeklubb meddeler at Åge Olsen har sagt opp sin stilling som daglig leder i Stavanger Svømmeklubb da han flytter til Bergen.

Åge uttaler følgende:

«Etter 7 år er min reise i Stavanger Svømmeklubb snart slutt, og for en reise det har vært! Jeg har fått vært med på det meste av hva idretten har å tilby; blod, svette og tårer – men mest av alt, så mye idrettsglede! Jeg har sammen med de beste fått anledning til å utvikle og bygge opp det som i dag er Norges beste svømmeklubb, Stavanger Svømmeklubb. Jeg kunne ikke vært mer stolt! Stolt over det jeg selv har gitt, men mest av alt – det jeg fått. Fordi idretten tar ikke – den gir. Den har gitt meg muligheten til å skape noe sammen med andre – for som i all idrett og arbeidsliv kommer ikke gode resultater og stolte øyeblikk gjennom alenegang, men i samvirke med andre. Akkurat det er det som gjør meg mest stolt. Alle dere frivillige som jeg har møtt på min vei og som helt uforbeholdent med et smil har gitt av dere selv for at barn og unge skal oppleve idrettsglede og et fellesskap å høre til. Dere skal alle ha en stor takk!

Det vi vet er at idrett gir innhold i livet. Det bygger karakter, og det samfunn og fellesskap vi alle ønsker. Idrett er mestring og deltakelse. Det er fantastiske prestasjoner og hemningsløs glede, men også mye mer, mer enn medaljer og rekorder. Å delta, utvikle og utfordre seg selv i felleskap med andre er kanskje det som gir oss alle størst glede og lærdom gjennom livet i idretten. På den måten forandrer også idretten livene våre. Den skaper vennskap og samhold, og gir mulighet for individuell utvikling.

Jeg vil til slutt benytte anledningen til å takke tidligere og nåværende styremedlemmer, ansatte og medlemmer for deres tillit og samarbeid. Jeg er trygg på at Stavanger Svømmeklubb vil fortsette sitt gode utviklingsarbeid og skape stolte øyeblikk hva gjelder både svømmeopplæring, trening og konkurranse – og fortsette å være Norges beste svømmeklubb! Jeg ønsker dere alle alt godt og lykke til – og selv om min reise fortsetter i Bergen, vil mitt hjerte alltid banke for Stavanger Svømmeklubb.»

Styret vil takke Åge for den mangeårige innsats han har lagt ned i klubben. Han har hatt stor betydning for den utvikling og de resultater vi ser i klubben i dag. Åge vil i perioden frem til fratredelse 31. desember 2023 samarbeide tett med styret og øvrig stab for å sikre en god overgang til ny daglig leder er på plass. Styret har startet rekrutteringsprosessen hvor målet er at ny daglig leder skal være på plass senest 1. februar 2024.

Ledig stilling | https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=318625987

Stavanger 22. september 2023

Styret

Åge_01

Arkiv