sportsligplan ssc

Stavanger Svømmeklubb (SSK) visjon er «flest mulig – lengst mulig – best mulig»

Med den visjonen ønsker vi å si at SSK ønsker at flest mulig svømmere skal få oppleve en god mestringsfølelse, slik at det motiveres til å være i SSK lengst mulig samtidig som vi også arbeider for at de skal kunne bli best mulig. For SSK er det også viktig at alle svømmerne tidlig læres opp til å bli glad og begeistret for andres gode prestasjoner.

Svømming er en individuell sport, men for SSK er det viktig å få frem lagfølelsen hos alle. Dette gjelder på de enkelte treningene, treningsleirer og ikke minst på svømmestevner. For å bygge gode svømmere er vi nødt til å være mange som drar lasset sammen. Derfor er lagmentaliteten viktig å få inn helt fra starten av. SSK legger et stort ansvar på trenere så de skal ha fokus på å skape en god lagfølelse i gruppene. Dette er meget viktig da trenerne er en av de viktigste kulturbærerne i SSK. For SSK er det også viktig at alle svømmere i en gruppe kjenner at deres bidrag er viktig både sportslig og sosialt. Alt dette er viktig for å oppnå en god treningskultur og prestasjonskultur hvor det er kjekt og givende å komme på trening, hvor utøvere utfordrer seg selv og har en positiv innstilling, hvor trenere og støtteapparat er oppmuntrende og stimulerende.

SSKs sportslige plan har vært et samarbeidsprosjekt i klubben gjennom høsten 2016 og vårparten 2017. Målet med en sportslig plan er å bidra til at alle har en felles forståelse av målene og hvordan den sportslige utviklingen i SSK skjer. Utviklingen av planen har skapt engasjement både fra trenere, personer i arbeidsgruppen og styret. Det vitner om at det er og blir et svært viktig dokument for SSK, og at mange har et brennende ønske om å få til en best mulig plan for klubben vår.

Det rettes en stor takk til alle trenere i klubben, samt medlemmer av arbeidsgruppen som har deltatt aktivt i utviklingen av planen. Det samme gjelder også Tore de Faveri og Petter Løvberg fra Norges Svømmeforbund og Morten Eklund fra Olympiatoppen Sørvest som har bidratt med konstruktive innspill til planen. Vi i SSK kan være stolte av oss selv for å ha fått på plass denne sportslige planen. Den viktigste delen er likevel at trenerne praktiserer innholdet på treningene i sine respektive grupper. Innholdet vil nok bli diskutert og evaluert på trenermøtene gjennom året, og det er en viktig del av bevisstheten og eierskapet til den sportslige planen. Vi ønsker at dokumentet skal være levende som betyr at både svømmere og trenere er hjertelig velkommen til å kommentere og gi innspill til endringer og forbedringer. Målet er at planen skal evalueres og oppdateres en gang i året.

Les Stavanger Svømmeklubb sin sportslige plan her.

Stavanger Svommeklubb Sertifisert Eliteklubb 2021

SSK Sertifisert Eliteklubb merke

 Stavanger Svømmeklubb er sertifisert som en av tre Eliteklubber i Norge av Norges Svømmeforbund!

Svømmekurs info

Stavanger Svømme Club Svømmekurs
Meld deg og/eller dine barn på et svømmekurs i dag! Les mer her.

alkohol svomming

Stavanger Svømmeklubb som organisasjon skal ha tydelige holdninger til alkohol. Barn og unge skal oppleve at vi tilbyr et trygt og godt miljø hvor bruk av alkohol ikke hører hjemme. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke drikke alkohol i samvær med utøvere.

Du kan lese mer om Stavanger Svømmeklubb sin alkohol policy samt hva alkohol gjør med treningen din her.

 Stavanger Svømmeklubb

allerBestSSC 01
Vi var aldri i tvil..men nå er det offisielt!! Vi vant konkurransen om ALLER BESTE KLUBB!! Takk til alle som har stemt. Veldig kjekt å vinne denne konkurransen for oss alle sammen.


NSF akp 2018

rent idrettslag

I Stavanger Svømmeklubb er helse og ærlighet viktige verdier i vår grunnprofil. Klubben har en ambisjon om å tilby ett trygt og godt treningsmiljø for alle barn og unge som ønsker å drive med svømming, på alle nivåer. Vi ønsker å fremstå som en klubb med en klar og tydelig nulltoleranse for doping, der utøverne fremstår som gode forbilder for barn og unge.

Det er med stolthet vi nå kan profilere klubben som Rent idrettslag da vi i samarbeid med Antidoping Norge har utviklet vår egen antidopingplan og policy samt satt regelmessig antidoping opplæring på programmet for våre utøvere, trenere, styre og foresatte. Mer info om Stavanger Svømmeklubb sin antidoping policy finne du her.