Laster Arrangementer

Fortsettende årsmøte

Dato: 27/04/2022 Kl. 19:00 - 19:30

Detaljer

Dato:
27/04/2022
Tid
19:00 - 19:30
Kategori for Arrangement:

Innkalling til fortsettende årsmøte i Stavanger Svømmeklubb 2022

Med henvisning til vedtak på ordinært årsmøte 23. mars 2022 kalles det inn til fortsettende årsmøte i Stavanger Svømmeklubb.

Dato: Onsdag 27. april kl. 19.00

Sted:  Digitalt | Teams

For å gjøre registrering av fremmøtte representanter mer effektiv, samt muliggjøre utsendelse av sakspapirer og link til digitalt møterom ber vi om at du registrerer deg her innen 20. april.

Saksliste

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3. Valg av ordstyrer, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4. Valg

  • Øvrige medlemmer styret
  • Øvrige medlemmer valgkomité

Saksdokumenter

SSK_Saksliste_sakspapirer_fortsettende_arsmote_27_04_2022

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Er du ikke medlem kan du melde deg inn i klubben her.

Styret i Stavanger Svømmeklubb

Påmelding